Socialdemokraterna vill gå in för elcykelpremie

Flera av Socialdemokraternas vallöften känns igen sedan tidigare. Partiledaren Camilla Gunell säger att partiets styrka är just att man håller linjen.  – Allmän tandvård eller en ny stabil kollektivtrafik är inget man uppnår över en natt. Men om man arbetar sig framåt mandatperiod efter mandatperiod når man också resultat. 

I går var det Ålands socialdemokraters tur att presentera sina vallöften. Camilla Gunell inleder med en tillbakablick på de senaste åren, då partiet haft två ministerposter och fem stolar i lagtinget. Nu vill man ta tillbaka ett tidigare förlorat mandat. 

– Vi lämnar en period bakom oss där vi har gjort otroligt mycket. Det har kommit stora lagar och reformer, särskilt på det kommunala området. Nästa mandatperiod går vi in i en fas där saker och ting sätts på plats. 

Sara Kemetter konstaterar att offentlig stimulans behövs för att stävja en nedgång i ekonomin. Satsningar på utbildning är viktiga i sammanhanget, säger hon. 

– Här kommer det att satsas på en omställningsfond som det kommer in Paf-medel till. Via fonden kommer man också att kunna göra nya innovativa utbildningslösningar.

Kulturinstitut för unga

Socialdemokraterna vill inom det kulturella området utveckla och bredda Ålands musikinstituts verksamhet. 

– För att få också de kreativa ämnena att blomma vill vi se ett nytt kulturinstitut där vi har även teater, bildkonst och dans. Vi vet ju att ungdomar som får möjlighet att utveckla sin kreativitet blir goda innovatörer, samhällsbyggare och senare också goda företagare.

Partiet vill också öka insynen i offentligt ägda bolag. Kalle Fogelström säger att det är ”en livsviktig ingrediens i en demokrati att det råder transparens”. 

– Det här bör befästas i lag. Vi har erfarenhet av det från Mariehamns stad där det, i brist på lagstiftning, har förts in i bolagsordningar och ägardirektiv att offentlighetsprincipen ska gälla. 

Resurserna till skolbibliotek och Medis ska tryggas i lag, säger Kalle Fogelström vidare.

– Det skulle vara en katastrof om man fortsätter att nedrusta de här institutionerna. 

I dag finansierar landskapet en del av Medis medan kommunerna står för resten via landskapsandelar. 

– Vi har ett hopplöst system i dag där vissa kommuner väljer att inte föra pengarna vidare till Medis, säger Nina Fellman. 

Kommunreformen realiseras

Med Socialdemokraterna vid makten kommer arbetet med kommunreformen att fortsätta. Nina Fellman, som drivit frågan som kansliminister, säger att vissa justeringar säkert kommer att krävas – hon lyfter bland annat fram en ändring av tidtabellen och en korrigering av skärgårdens indelning som exempel. 

– Det svåra arbetet börjar nu men det här är den enda vettiga helhetslösningen vi har. Andra modeller jag sett bygger på att man eventuellt ska ha en coach som pratar lite med kommunerna och sedan ska man ha folkomröstning. Det är inte en framkomlig väg till någon form av helhetslösning. 

Sociala satsningar

Allmän tandvård hade Socialdemokraterna med som ett vallöfte även för fyra år sedan. Partiet vill att tandvården ska vara tillgänglig för alla till rimliga priser – och avgiftsfri för dem med de lägsta inkomsterna. 

– Under de kommande åren ska vi successivt öka andelen som får tillgång till allmän tandvård.  Högkostnadsskyddet måste räknas in också i tandvården, säger Henrik Löthman. 

Partiet vill också jobba för högre löner inom kommunal omsorg. Det för att få kontinuitet på personalsidan och för att på sikt förbättra servicenivån. 

Ni har många konkreta satsningar men allting kostar ju också. Hur ska det här finansieras? 

– Jag tycker att man måste tillåta sig att ha idéer och förslag utan att det kommer en prislapp som säger precis vad det kostar utåkande ur munnen. Allt det här måste man ta i den takt det finns resurser och det går att finansiera, säger Camilla Gunell. 

Nina Fellman understryker att det handlar om vilka prioriteringar man vill göra. Slopas en sak frigörs pengar som kan läggas på annat.

– Kanske vi nästa mandatperiod inte tycker att ett skatteavdrag är det klokaste utan att det är de här satsningarna som är det.

– Det nya ekonomiska systemet ger ju också landskapet nya medel, säger Sara Kemetter. 

Främja miljön

Men en prislapp redogör man ändå för. Runt 120.000 euro skulle det kosta att betala ut en elcykelpremie till ålänningarna varje år. 

– Det säljs mycket elcyklar men de är rätt dyra. När man köper en cykel av en lokal handlare ska man kunna få upp till 25 procent, dock högst 500 euro, av cykelns inköpspris i premie av landskapet, säger Ulf Weman. 

Han uppskattar, utgående från siffror från en liknande premie som tidigare betalades ut i Sverige, att runt 300 ålänningar per år skulle utnyttja premien. 

– Vi tänker inte bara på miljön här, utan också på folkhälsan. 

Partiet för fram Camilla Gunell som nästa lantråd. 

– Vi har en självklar lantrådskandidat i Camilla, säger Sara Kemetter. 

Annika Kullman
annika.kullman@alandstidningen.ax
Telefon:

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet.

– Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.

Psykisk ohälsa bland unga och skärgårdstrafiken var två av många frågor som debatterades när Ålands Lyceum ordnade valdebatt i går. Mest uppmärksamhet fick emellertid miljöfrågan som kulminerade i en duell mellan Hållbart initiativs Linus Höglund och Åländsk demokratis Thomas Dahlgren.

Centern blir största parti i lagtingsvalet.
Det visar Ålandstidningens valpejling – men ännu har många väljare inte bestämt sig för hur de ska rösta.
– Det som slår en är att det finns väldigt många osäkra väljare där ute, säger Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén.