Frivillighet och Föglötunnel när Centern går till val

Vill två kommuner gå samman ska folket få rösta om saken först. Det anser Åländsk center som i går presenterade sitt valprogram.  Bibehållna jordförvärvsregler, en tunnel till Föglö och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är några andra punkter partiet vill arbeta för de kommande åren. 

När representanter för Åländsk center på onsdagen presenterar valprogrammet inför höstens val gör man det efter fyra år på oppositionsbänken. Programmet sträcker sig över femton sidor och partiordförande Veronica Thörnroos säger att manifestet ”helt saknar valfläsk”. 

– Vi inledde arbetet med det för två år sedan då vi började gå ut och diskutera med ålänningarna vad som är viktigt, säger Anna Holmström, vice ordförande i partiet. 

En fråga som fått stor uppmärksamhet den innevarande mandatperioden är kommunsammanslagningarna. 

Roger Höglund är Finströms kommunstyrelseordförande. Han har de senaste åren medverkat i flera grupper som utrett frågan. 

– Centern brukar beskyllas för att inte vilja ändra kommunstrukturerna men det är inte riktigt så. Är det frivilliga ändringar är vi mycket positiva. Kommunstrukturen är absolut inte helig för Centern, men demokratin är helig. Vill två eller flera kommuner gå samman frivilligt är vi de första att stöda det. 

Folkets röst

Det förutsätter dock två saker, anser Centern. Att det finns mer än en knapp majoritet bland berörda kommunpolitiker som driver frågan – och att dessa får kommuninvånarna med sig i en folkomröstning.  

Men vad händer om kommuninvånarna i en folkomröstning säger att man inte vill gå ihop? 

– Svarar 70 procent att de inte vill gå ihop så är det folket som har sagt sitt, säger Roger Höglund. 

Men om kommunerna har så dålig ekonomi att det inte går att fortsätta?

– Det måste då finnas någon typ av kriterier och det saknas i dag. 

Med det här menar Centern att begreppet kriskommun måste definieras – man vill se klara och tydliga regler för vad som gäller om en kommun inte längre anses klara sig på egen hand. 

– Det ger landskapsregeringen möjlighet att gå in när en kommun verkligen är i kris, säger Harry Jansson. 

Vill öka tillväxten

Den åländska BNP:n har sjunkit, säger Torbjörn Eliasson. 

– Vi måste få fart på näringslivet igen. 

Partiet vill minimera skattegränsens negativa effekter och utreda hur den landbaserade näringsverksamheten i högre grad kan dra nytta av tax free-undantaget. 

Centern konstaterar i sitt valprogram att jordbruksklustret i dag sysselsätter över 1.300 personer. Byråkratin bör minimeras så att även mindre enheter ges möjlighet att överleva. 

– Det åländska jordbruket måste ha minst lika bra villkor som konkurrenterna. 

För att skärgården ska kunna leva och vara tillgänglig krävs enligt Centern i första hand en välfungerande trafik med, bland annat, ett modernt tonnage och fleråriga turlistor. Centern ser en tunnel till Föglö och en bro över Prästösund som ”motiverade investeringar”. Partiet anser också att Ålandstrafiken bör utlokaliseras till skärgården. 

Inte ändra näringsrätten

Harry Jansson säger att valmanifestet inte innehåller några uppseendeväckande löften om hur självstyrelsen ska utvecklas. 

– Vi vill slå vakt om det gemensamma arbetet vi från åländsk sida lagt ner i tio år nu. Det vi har en enighet om ska vara utgångspunkten för det fortsatta självstyrelsebyggandet. 

En del av revisionen rör förändringen av det ekonomiska systemet. 

– Vi har från början krävt 15 miljoner i utökad grundfinansiering och vi kompromissade med Sipiläs regering ner det till tio miljoner. Men från den nivån viker sig Centern aldrig. 

Partiet vill ha kvar såväl närings- som jordförvärvsrätten enligt nuvarande system.

– Ändrar vi det minsta i dagens upplägg så är det för evigt – på grund av stand still-reglerna i EU, säger Harry Jansson. 

Skolans utmaningar

Gyrid Högman har lång erfarenhet som tjänsteman inom skolsektorn. På alla stadier står skolan inför stora utmaningar, säger hon. En av dem är tillämpningen av den nya grundskolelagen, en annan att gymnasiet från 2021 får en ny läroplan. 

–  Där går man ifrån ämnescentreringen och slår ihop olika ämnen till grupper. Man läser alltså inte bara biologi utan kanske biologi och bildkonst. Hur det ska realiseras i studentexamen är fortfarande ett frågetecken. 

Andelen grundskoleelever med särskilda behov ökar, liksom antalet elever med anpassade läroplaner. Gyrid Högman lyfter fram betydelsen av Boosts och Ung resurs verksamhet. 

– Men jag tror också att man borde utreda någon form av alternativ yrkesundervisning så att man kan få ut de som ramlar mellan stolarna. 

Inom området hälso- och sjukvård framhåller Centern den ökande psykiska ohälsan. I Sverige kostar den, enligt partiet, 80 miljarder kronor per år. 

– Det behövs förebyggande, konkreta insatser och en tidig hjälp, säger Annika Hambrudd. 

I dag har Centern sju mandat i lagtinget. Nu siktar man på nio. 

Vem blir lantråd om Centern blir största parti? 

– Det blir den som har ett starkt personligt stöd i valet. Självklart har jag ett visst försprång i och med att jag är partiets ordförande, säger Veronica Thörnroos. 

Annika Kullman
annika.kullman@alandstidningen.ax
Telefon:

Inför valet lanserar Ålandstidningen en dedikerad webbsida som är öppen för alla. Flaggskeppet i satsningen är tidningens egen valkompass som blir tillgänglig i dag.

För fyra år sedan var det flyktingfrågan som tog Åländsk demokratis Stephan Toivonen till lagtinget. I årets val är flyktingfrågan svalare, i stället utmärker partiet sig i klimatfrågan.
– I klimatfrågan är jag stenhård, säger han.

”Genuint åländskt” är ledordet för Obunden samlings valprogram.
– Vi bör slå vakt om det som präglar oss och jobba vidare med de grundläggande förutsättningar som Åland har, säger partiets ordförande Bert Häggblom.

Båda nya och gamla löften finns med i Moderaternas valprogram som presenterades i går. En utgångspunkt är enligt partiordförande Annette Holmberg-Jansson att bevara självstyrelsen och värna om det svenska språket. Ett livskraftigt samhälle är en annan.
– Vi vill ge företagare och samhället bättre möjligheter att växa.

Centern, Obunden samling och Ålands framtid gör nu gemensam sak i Mariehamnspolitiken. Tillsammans, genom ett valförbund, ställer man upp flest kandidater i valet till stadsfullmäktige.
– Vi har 38 kandidater totalt, säger Anna Holmström (C).

Veronica Thörnroos har förberett sig själv och sitt centerparti för att återta makten i landskapet i över ett år.
För fyra år sedan åkte Centern ur landskapsregeringen och var ett skadeskjutet parti, men nu finns revanschlustan.
–  Vi har blivit väldigt väl sammansvetsade det sista året som parti, säger Veronica Thörnroos.

Sjukskötaren Andrea Holm och sälj- och marknadsplaneraren Rebecca Nordenström ställer upp i lagtingsvalet för liberalerna.

I går presenterade Hållbart initiativ sina sista nio kandidater i lagtingsvalet.

I dag presenterade Ålands socialdemokrater sju nya kandidater inför lagtings- och kommunalvalet.

I går lämnade de åländska partierna in sina kandidatlistor. Där framgår kandidatens namn, hemort samt titel, yrke eller syssla.

Talman Gun-Mari Lindholm (MSÅ) ställer inte upp för omval till lagtinget den 20 oktober. Det meddelar hon i dag.