Ob går till val på det genuint åländska

”Genuint åländskt” är ledordet för Obunden samlings valprogram. – Vi bör slå vakt om det som präglar oss och jobba vidare med de grundläggande förutsättningar som Åland har, säger partiets ordförande Bert Häggblom.

Valprogrammet för Obunden samling är indelat i fem övergripande visioner: företagen är Ålands hjärta, ett friskare Åland, håll Åland levande, ett hållbart Åland och Åland i världen. Under varje vision konkretiserar man partiets tankar och målsättningar.

Ni lyfter bland annat upp företagandet och behovet av minskad byråkrati. Vad vill ni uppnå här?

– Det blir mer och mer krångel för småföretagarna med alla nya regler. Landskapsregeringen måste göra det så enkelt som möjligt för dem och även ligga på riksmyndigheterna i saken. Vi har 2.500 småföretagare på Åland. De är vårt hjärta som får allt att fungera. Utan dem finns inget skatteunderlag och ingen sysselsättning, säger Bert Häggblom.

Obunden samling vill också underlätta generationsväxlingar inom företagandet.

– Vi behöver införa ett stödsystem med borgen för den som vill ta över ett befintligt företag och inte bara ge stöd när man startar nya företag. Det finns till exempel många turistanläggningar till salu. Man bör ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns.

Inget tvång

I avsnittet om turismen skriver ni att Visit Ålands uppdrag bör ses över. Hur då?

– Här bör man titta på om pengarna används på rätt sätt och om de gynnar den landbaserade näringen tillräckligt. Det är en vikande marknad för stuguthyrare och hotell på landsbygden och då är det något fel i marknadsföringen. Är den nuvarande organisationen av Visit Åland den rätta eller kan man hitta på något annat?

Valprogrammet lägger också en hel del fokus på närståendevården?

– Närsåendevårdarna är otroligt billiga för samhället jämfört med institutionsvård, och behovet av dem kommer att öka. Deras verksamhetsförutsättningar behöver förbättras så att de orkar både mentalt och ekonomiskt, så att de inte går med förlust. Tar man av sin arbetstid måste man få kompensation.

Ni säger nej till en kommunreform som sker med tvång?

– Tvång är aldrig bra, inte i något sammanhang. Vi behöver ha ”morötter” i lagstiftningen som möjliggör att de kommuner som vill går ihop, lugnt och stilla.

Höjt barnbidrag

Ett annat förslag är att Åland ska ha ett direktvalt lantråd. Vad innebär det?

– En sådan lagmotion ligger i lagtinget. Vi borde ha ett val där folket får välja vem som ska vara lantråd och bilda regering. Då skulle vi komma bort från blockpolitiken och parlamentarismen som inte har varit det bästa för Åland. Lantrådet skulle också få en stor folklig förankring, vilket skulle vara bra.

Har ni något särskilt lands modell i åtanke?

– Det motsvarar en president, vilket finns i till exempel Frankrike och USA.

Om självstyrelsen skriver ni att Åland bör ta över mer behörighet från Finland. Vilken behörighet?

– Vi anser att man ska jobba vidare med förslaget till ny självstyrelselag. Det blir svårt att börja om från rent bord, utan man behöver utgå från det jobb som redan har lagts ner. Man behöver vara politiskt realistisk. När den lagändringen är gjord kan man arbeta vidare med nästa. Utvecklingen av självstyrelsen sker med cirka 30 års intervaller.

Obunden samling vill även ge de fattigaste pensionärerna mer pengar samt höja barnbidraget. Det vill man finansiera genom att ta bort en sanktionsavgift som tas ut av dem som gör förtida återbetalningar av bostadslån av typen Aravalån.

– Avgiften innebär att många som sålt husen inte betalar tillbaka lånen. 48 miljoner euro är utlånade. Vi räknar med att man kan få in 30 miljoner genom att ta bort avgiften, säger Bert Häggblom.

 

Axplock ur Obunden samlings valprogram

• Grunda handelshus i Sverige och Finland.

• Uppmuntra återflytt av ålänningar efter att de studerat klart genom att nordisk utbildning ger behörighet på Åland utan omfattande kompletteringsutbildningar.

• Skapa ett gemensamt bokningssystem för hela Åland för samtliga turistupplevelser.

• Utveckla ett centrum för motorsport som finansieras helt av landskapet.

• Inför skottpeng på skadedjur.

• Prioritera det aktiva arbetet mot narkotikan genom att ge polisen de resurser man behöver vad gäller manskap och lokaler.

• Garantera att åländska hemlösa har tak över huvudet.

• Förbättra delaktigheten för människor med en funktionsnedsättning.

• Utveckla yrkesgymnasiet efter marknadens behov.

Anna Jakobsson
anna.jakobsson@alandstidningen.ax
Telefon: 018-26624

I kväll drabbar partiledarna samman i Ålandstidningens stora partiledardebatt. Tidningens chefredaktör Daniel Dahlén och redaktionschef Sandra Widing håller i debatten.
– Vi hoppas få konkreta svar från partierna, säger Sandra Widing.
Alla är välkomna till Alandica i kväll. Det går också att se debatten via Ålandstidningens hemsida. Debatten börjar klockan 19.00.

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet.

– Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.