Ob går till val på det genuint åländska

”Genuint åländskt” är ledordet för Obunden samlings valprogram. – Vi bör slå vakt om det som präglar oss och jobba vidare med de grundläggande förutsättningar som Åland har, säger partiets ordförande Bert Häggblom.

Valprogrammet för Obunden samling är indelat i fem övergripande visioner: företagen är Ålands hjärta, ett friskare Åland, håll Åland levande, ett hållbart Åland och Åland i världen. Under varje vision konkretiserar man partiets tankar och målsättningar.

Ni lyfter bland annat upp företagandet och behovet av minskad byråkrati. Vad vill ni uppnå här?

– Det blir mer och mer krångel för småföretagarna med alla nya regler. Landskapsregeringen måste göra det så enkelt som möjligt för dem och även ligga på riksmyndigheterna i saken. Vi har 2.500 småföretagare på Åland. De är vårt hjärta som får allt att fungera. Utan dem finns inget skatteunderlag och ingen sysselsättning, säger Bert Häggblom.

Obunden samling vill också underlätta generationsväxlingar inom företagandet.

– Vi behöver införa ett stödsystem med borgen för den som vill ta över ett befintligt företag och inte bara ge stöd när man startar nya företag. Det finns till exempel många turistanläggningar till salu. Man bör ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns.

Inget tvång

I avsnittet om turismen skriver ni att Visit Ålands uppdrag bör ses över. Hur då?

– Här bör man titta på om pengarna används på rätt sätt och om de gynnar den landbaserade näringen tillräckligt. Det är en vikande marknad för stuguthyrare och hotell på landsbygden och då är det något fel i marknadsföringen. Är den nuvarande organisationen av Visit Åland den rätta eller kan man hitta på något annat?

Valprogrammet lägger också en hel del fokus på närståendevården?

– Närsåendevårdarna är otroligt billiga för samhället jämfört med institutionsvård, och behovet av dem kommer att öka. Deras verksamhetsförutsättningar behöver förbättras så att de orkar både mentalt och ekonomiskt, så att de inte går med förlust. Tar man av sin arbetstid måste man få kompensation.

Ni säger nej till en kommunreform som sker med tvång?

– Tvång är aldrig bra, inte i något sammanhang. Vi behöver ha ”morötter” i lagstiftningen som möjliggör att de kommuner som vill går ihop, lugnt och stilla.

Höjt barnbidrag

Ett annat förslag är att Åland ska ha ett direktvalt lantråd. Vad innebär det?

– En sådan lagmotion ligger i lagtinget. Vi borde ha ett val där folket får välja vem som ska vara lantråd och bilda regering. Då skulle vi komma bort från blockpolitiken och parlamentarismen som inte har varit det bästa för Åland. Lantrådet skulle också få en stor folklig förankring, vilket skulle vara bra.

Har ni något särskilt lands modell i åtanke?

– Det motsvarar en president, vilket finns i till exempel Frankrike och USA.

Om självstyrelsen skriver ni att Åland bör ta över mer behörighet från Finland. Vilken behörighet?

– Vi anser att man ska jobba vidare med förslaget till ny självstyrelselag. Det blir svårt att börja om från rent bord, utan man behöver utgå från det jobb som redan har lagts ner. Man behöver vara politiskt realistisk. När den lagändringen är gjord kan man arbeta vidare med nästa. Utvecklingen av självstyrelsen sker med cirka 30 års intervaller.

Obunden samling vill även ge de fattigaste pensionärerna mer pengar samt höja barnbidraget. Det vill man finansiera genom att ta bort en sanktionsavgift som tas ut av dem som gör förtida återbetalningar av bostadslån av typen Aravalån.

– Avgiften innebär att många som sålt husen inte betalar tillbaka lånen. 48 miljoner euro är utlånade. Vi räknar med att man kan få in 30 miljoner genom att ta bort avgiften, säger Bert Häggblom.

 

Axplock ur Obunden samlings valprogram

• Grunda handelshus i Sverige och Finland.

• Uppmuntra återflytt av ålänningar efter att de studerat klart genom att nordisk utbildning ger behörighet på Åland utan omfattande kompletteringsutbildningar.

• Skapa ett gemensamt bokningssystem för hela Åland för samtliga turistupplevelser.

• Utveckla ett centrum för motorsport som finansieras helt av landskapet.

• Inför skottpeng på skadedjur.

• Prioritera det aktiva arbetet mot narkotikan genom att ge polisen de resurser man behöver vad gäller manskap och lokaler.

• Garantera att åländska hemlösa har tak över huvudet.

• Förbättra delaktigheten för människor med en funktionsnedsättning.

• Utveckla yrkesgymnasiet efter marknadens behov.

Anna Jakobsson
anna.jakobsson@alandstidningen.ax
Telefon: 018-26624

Flera nya kandidater hjälpte Liberalerna att behålla sex av sina sju mandat och nu siktar partiet på att spela en avgörande roll i de kommande regeringsförhandlingarna.

– Det är upp till Centern. Men vi är beredda att kompromissa, säger Katrin Sjögren.

Med 590 personröster leder Veronica Thörnroos Centern tillbaka till regeringsställning.
– Vi har varit tydliga med alternativ till landskapsregeringens politik. Nu bildar jag regering.

21 män och nio kvinnor. Så här ser lagtinget ut de kommande fyra åren.

Med konservativa och motorintresserade röster i ryggen tar rörmokaren Stellan Egeland (Ob) från Hammarland plats i lagtinget.
– Väljarna ser att mångkultur inte fungerar. Pendeln svänger, säger han.

Centern blir största parti när 55 procent av rösterna är räknade.

Förstagångskandidaten Simon Påvals är Liberalernas största röstmagnet när knappt 6.000 röster har blivit räknade.
– Jag ser fram emot att sitta i ett lagting och gemensamt bryta ny mark med nya kandidater från flera partier. Det här är de nyas val.

Obunden samling ser ut att göra ett bra val. Prognosen pekar på minst ett nytt mandat för partiet.
– Vi är väldigt nöjda så här långt, säger partiledaren Bert Häggblom.

Att partiledaren Veronica Thörnroos har första tjing på Centerns väntade lantrådspost är naturligt. Det säger Roger Nordlund (C).
– Men i det här skedet utesluter jag ingenting. Jag hoppas och tror på mellan 300 och 400 röster för mig.

Jörgen Pettersson (C) vill inte kritisera landskapsregeringen Katrin Sjögrens (Lib) arbete.
– På valvakan är det dags att nollställa och blicka framåt.

Förstagångskandidaten och tidigare utbildningschef vid landskapsregeringen Rainer Juslin är i topp bland Liberalerna efter att de första rösterna från Föglö räknats.

ÅF som efter tio räknade områden ligger på två mandat har ett par starka fästen kvar i bland annat Jomala och Eckerö.
– Jag vill tro starkt på tre mandat när kvällen är slut, säger partiets ordförande Pia Eriksson.