MSÅ vill införa allmänt avdrag i beskattningen

Båda nya och gamla löften finns med i Moderaternas valprogram som presenterades i går. En utgångspunkt är enligt partiordförande Annette Holmberg-Jansson att bevara självstyrelsen och värna om det svenska språket. Ett livskraftigt samhälle är en annan. – Vi vill ge företagare och samhället bättre möjligheter att växa.

Moderaterna presenterar sitt valprogram i sin nya valbuss under torsdagen. Annette Holmberg-Jansson berättar att bussen ska vara en utgångspunkt under kampanjen.

– I den kommer vi att åka runt hela Åland och träffa väljarna.

Hon inleder presentationen av valprogrammet med att konstatera att partiet vill se ett starkt Åland med mycket självbestämmande.

– Vi ska bevara självstyrelsen och värna om det svenska språket och vi vill ge företagen och samhället bättre möjligheter att växa.

Hon lyfter fram flera åtgärder. Bland annat att man vill slopa inkomstgränsen för studiestöd.

– De som studerar ska själv kunna välja hur mycket de arbetar utan att det påverkar studiestödet.

Moderaterna vill också se insatser för att stärka lärandet genom hela livet.

– Vi vet att arbeten försvinner och nya tillkommer och det behöver vi anpassa oss efter, säger Annette Holmberg-Jansson.

Att Högskolan på Åland ska bolagiseras är något man kommer att jobba för.

– Vi vill även att högskolan börjar erbjuda masterutbildningar. Det skulle gynna högskolan och öka Ålands attraktionskraft. Vi vill att folk ska flytta hit till Åland för att leva och bo på här.

Hälsominister Wille Valve säger att partiet också vill satsa på en utbildning som ger alla möjlighet att frodas.

– Också de som är särskilt begåvade måste få möjlighet att blomstra.

Mammografi och demenscentrum

Moderaterna har tidigare aviserat att man vill erbjuda mammografi under en större del av livet. Det nämns även i  valprogrammet.

– Vi vill se en utökad mammografi som gäller från att man blir 40 år till 74 år.

– Vi vill också se en patientrepresentant från ÅHS på Åbo universitetscentralsjukhus. Den personen skulle verka mellan vårdpersonal och patient och till exempel vara ett språkstöd. Tjänsten finansieras av ÅHS, säger Annette Holmberg-Jansson.

Äldrevården är ett annat område som genomsyrar valprogrammet i vilket partiet skriver att man vill ge äldre möjligheter att utforma sitt liv så långt det är möjligt.

– Vi vill satsa på gratis äldrevård på distans och stötta nya senior- och äldreboenden och jobba för ett demenscentrum på Åland.

– Vi tänker också lyfta frågan om att det behövs nattis och inte bara dagis. Arbetstiderna förändras och vi behöver bättre lösningar än de som finns i dag.

Allmänt avdrag

Jörgen Strand säger att partiet kommer att jobba för ökad inflyttning och bättre tillväxt.

– Därför vill vi införa ett allmänt avdrag på fem procent i kommunalbeskattningen. Det ska löna sig att arbeta och finnas pengar kvar i plånboken för konsumtion. Det måste vara attraktivt att bo på Åland.

Enligt Jörgen Strand kommer avdraget att kosta fem miljoner euro.

– För en sjukskötare innebär det mer än 300 euro per år och vår förhoppning är så klart att en växande ekonomi ska finansiera avdraget.

Peter Enberg lyfter fram att partiet vill stärka äganderätten.

– Vi behöver öppna upp plan- och bygglagen och se till att det är den som faktiskt äger något som har bestämmanderätten.

– Det är också viktigt att vi fortsätter äta mat som är härproducerad. Det är mat från våra egna bönder som ska serveras i skolor, på dagis och inom det offentliga.

Infrastrukturminister Mika Nordberg säger att man vill fortsätta satsa på att bygga ut cykel- och vägnätet.

– I många fall ligger den biten på kommunerna men vi vill att landskapet ska fortsätta bygga längs huvudlederna. Särskilt vill vi arbeta för en gång- och cykelbana till Nåtö/Järsö. Det är en direkt anknytning till centralorten och det har funnits en stor efterfrågan på en gång- och cykelbana söderut.

Större kommuner

I frågan om kommunreformen vill Moderaterna fortsätta jobba för färre kommuner.

– Vi behöver mera livskraftiga och större kommuner och det är hela partiet enigt om. Dagens struktur hämmar utvecklingen och begränsar möjligheterna inom till exempel äldreomsorgen, säger Wille Valve.

 

Axplock ur Moderaternas valprogram

• En starkare äganderätt som ger den som äger något bestämmanderätten.

• Ett allmänt skatteavdrag på fem procent.

• Bygga gång- och cykelbana till Nåtö/Järsö.

• Ingen inkomstgräns för studiestöd.

• Utreda möjligheten att upphandla Ålandstrafikens kontor och verksamhet.

• Satsa på utbildning från grundskola till högskola.

• Ett boende där demenssjuka kan bo tillsammans.

• Vill utöka mammografin från 40 års ålder till 74 års ålder.

• Inrätta en av ÅHS finansierad tjänst som personalrepresentant på Åbo universitetscentralsjukhus.

Kevin Eriksson
kevin.eriksson@alandstidningen.ax
Telefon:

I kväll drabbar partiledarna samman i Ålandstidningens stora partiledardebatt. Tidningens chefredaktör Daniel Dahlén och redaktionschef Sandra Widing håller i debatten.
– Vi hoppas få konkreta svar från partierna, säger Sandra Widing.
Alla är välkomna till Alandica i kväll. Det går också att se debatten via Ålandstidningens hemsida. Debatten börjar klockan 19.00.

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet.

– Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.