Klimatfrågan i fokus under valdebatt i lyceet

Psykisk ohälsa bland unga och skärgårdstrafiken var två av många frågor som debatterades när Ålands Lyceum ordnade valdebatt i går. Mest uppmärksamhet fick emellertid miljöfrågan som kulminerade i en duell mellan Hållbart initiativs Linus Höglund och Åländsk demokratis Thomas Dahlgren.

Linus Höglund (HI), Thomas Dahlgren (ÅLD), Ingrid Zetterman (Lib), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Anton Göthlin (Obs), Jessy Eckerman (S), Anders Eriksson (ÅF) och Veronica Thörnroos (C) är på plats när panelen beståendes av Alva Kahnberg, Albert Söderback, Mimmi Söderback och Lucas Boström inleder debatten med att be debattdeltagarna berätta vilka frågor de anser vara de viktigaste framöver.

Svaren bjuder i sammanhanget på få överraskningar för den som följt valkampanjen. Mera ingående svar får panelen och publiken i stället när de ber debattörerna berätta vad de tänker göra för att åländska ungdomar ska må bättre.

– Det förebyggande arbetet måste få större fokus och vi behöver en organisation som är specialiserad inom området, säger Ingrid Zetterman och får medhåll av samtliga motdebattörer:

– Vi behöver insatser redan i grundskolan. Ju tidigare ju bättre och resurser ska finnas så att den som behöver hjälp kan få det som tidigt som möjligt, säger Veronica Thörnroos.

Jessy Eckerman menar att det förebyggande arbetet borde börja redan vid födseln.

– I skolan är det redan för sent. Många barn råkar illa ut redan när de är små.

Linus Höglund konstaterar att ungas psykiska mående bara är symtomet på ett större problem:

– Strukturerna i samhället är det stora problemet och det är något vi måste se över.

Anders Eriksson sammanfattar den stora enigheten bland partierna och passar samtidigt på att ge den sittande regeringen en känga.

– Vi håller med alla andra i den här frågan och satsar mycket hellre 60 miljoner på att hjälpa unga må bättre än på en färja.

Flera dueller

Under debatten flikar panelen in ett antal kunskapsfrågor där deltagarna får skina med sin allmänbildning. Bland annat får de svara på hur stor landskapets budget för år 2019 är och vilket år den åländska flaggan antogs.

I par ställs deltagarna därefter mot varandra i så kallade duellfrågor. Jessy Eckerman och Anton Göthlin får svara på hur de ställer sig till att Åland ska ta emot fler kvotflyktingar.

– Jag tycker att Åland ska ta ett ansvar både lokalt och globalt och jag är absolut för att vi ska ta emot fler flyktingar, säger Jessy Eckerman.

– Ja, svarar Anton Göthlin kort på frågan.

Anders Eriksson och Annette Holmberg-Jansson får ge sin syn på den åländska självstyrelsens framtid:

– Vem ska vi prata svenska med i Finland framöver? Ett självbestämmande Åland är den enda lösningen, säger Anders Eriksson

Annette Holmberg-Jansson är inte helt oväntad försiktigare med sina uttalanden, men säger att man inte utesluter att ingå i en union med både Sverige och Finland om inte dagens situation förändras.

– Det ska räcka med att bara kunna prata svenska på Åland men vi måste också kunna göra det med Finland. Det är viktigt att vi slutför revisionen av självstyrelselagen. 

Klimatet största frågan

Tillsynes mest uppmärksamhet från publiken får duellen om den globala uppvärmningen mellan Linus Höglund och Thomas Dahlgren.

– Den globala uppvärmningen är den största hotet mot mänskligheten och Åland måste visa vägen och bli en förebild inom hållbarhetsarbetet. Trots vår småskalighet tror jag att vi kan ha stor påverkan, säger Linus Höglund.

Thomas Dahlgren, å sin sida, säger att jorden inte kommer att gå under om 10-20 år.

– Vi ser ingen panik i klimatutvecklingen. Klimatet varierar och det har att göra med solen. Vi kan inte påverka klimatet utan borde i stället fokusera på att människan ska sluta ”skita ner”.

Ingrid Zetterman och Veronica Thörnroos får vidare diskutera skärgårdstrafiken där den förstnämnde framhåller att det är viktigt att komma till beslut.

– Men landskapsregeringen ska inte fatta beslut om miljoninvesteringar om man inte har majoritet i parlamentet, svarar Veronica Thörnroos.

Kevin Eriksson
kevin.eriksson@alandstidningen.ax
Telefon:

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet.

– Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.

Centern blir största parti i lagtingsvalet.
Det visar Ålandstidningens valpejling – men ännu har många väljare inte bestämt sig för hur de ska rösta.
– Det som slår en är att det finns väldigt många osäkra väljare där ute, säger Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén.