Inte bara begränsad invandring i Åländsk demokratis program

Restriktiv invandring, ja, men också flera andra frågor. Åländsk demokrati presenterade i fredags ett valprogram där polis, sjukvård och skolor är centrala, men även motorsport och höga böter för nedskräpning.

Enligt Åländsk demokratis partiledare Stephan Toivonen är valprogrammet något som vuxit fram i takt med att partimedlemmarna gjort utspel och han själv lämnat in motioner i lagtinget.

Det är också i linje med det partiprogram som sedan länge legat på partiets hemsida.

Vid det informationstillfälle då partiprogrammet presenteras är dock åtminstone en fråga ny, och det är Stephan Toivonens förslag att införa höga böter för nedskräpning.

Förslaget kommer av de diskussioner om förbud och beskattning av sugrör och platspåsar som förs i dag.

– Vi är inte övertygade om att förbud är rätt väg att gå. I stället vill vi införa böter för nedskräpning, säg 1.000 euro, så det känns, säger han.

Han hänvisar till att man i Rom har nedskräpningsböter på 50 euro, men att dessa inte verkar hjälpa. I San Francisco däremot, där han har joggat en del, ligger bötessumman på just 1.000 dollar, och det finns knappt något skräp på gatorna.

Vem ska övervaka nedskräpningen?

– Det är ju polisen det. Vi ska ha fler poliser på gatorna.

Rent generellt vill Stephan Toivonen betona att Åländsk demokrati inte kan kallas ett enfrågeparti, en stämpel han anser har givits åt dem på grund av deras synlighet i invandringsfrågor.

Chocka stadsborna

Thomas Dahlgren från Kökar vill vara en ettrig oppositionspolitiker i skärgårdsfrågor.

– Utan en levande skärgård är Åland fattigt, säger han.

Han är också kritisk till klimatdebatten. Motorkulturen vill han lyfta fram.

Även om han representerar Kökar har han tidigare bott länge i Mariehamn.

– Jag tänker chocka med att en Kökarsbo kan hjälpa Mariehamnarna, säger han.

Mer konkret handlar det om att öppna Parkgatan för genomfartstrafik till Österleden.

Trafiken till skärgården behöver lösas genom tunnlar, bror och vägar. Dessa byggs enligt honom inte bara för skärgården utan för alla ålänningar.

Joakim Eriksson ställer upp i kommunalvalet i Lemland. Han vill att det alltid ska finnas en strävan efter förbättring inom skola, barnomsorg och äldrevård.

Han vill också att fler män ska arbeta inom skola och barnomsorg, eftersom barnen behöver förebilder av båda kön.

Medborgardialog i kommunen är viktigt för honom.

– Skolan ska vara fredad från klimatdebatten. Våra barn ska inte behöva ha klimatångest, säger han.

Bättre utan Mise

Stefan Selenius från Finström går till lagtingsvalet på en restriktiv flyktingpolitik, ökade resurser till polis och sjukvård, och en landskapsekonomi i balans.

– Det behöver anställas fler poliser, och så behövs det fler sjukvårdare och läkarsekreterare så att läkarna kan koncentrera sig på sitt jobb, säger han.

Gällande landskapsekonomin anser han att det bättre behöver redovisas vart pengarna går.

Han är emot kommunsammanslagningen, och vill inte heller se Mise i Finström igen.

– Det har fungerat bättre sedan Mise försvann från Finström, säger han.

Johan ”JP” Andersson från Mariehamn vill även han se en restriktiv flyktinginvandring samt prioritera sjukvård, polisen och åldringsvården.

Gällande polisen innebär det att han vill se fler poliser på fältet. Inom äldrevården säger han att det ibland kan vara problem med att personalen inte talar så bra svenska.

– Sådant kan lätt leda till missbedömningar med medicineringen, säger han.

Även han är för tunnlar för att göra skärgården levande, och motorsporten är viktig för honom. När det gäller trafiken säger han att det börjar finnas väldigt mycket droger på vägarna, något som fler poliser kan råda bot på.

 

Axplock ur Åländsk demokratis valprogram:

• ÅLD är emot ytterligare politiskt beslutad flyktinginvandring från högriskländer, och är även emot en flyktingförläggning på Åland.

• Pafs spelaransvar ska utökas. De juridiska möjligheterna att ersätta företag och personer som drabbats av stölder i syfte att spela på Paf ska utredas.

• Kostnaderna av skattegränsen ska utredas, och dessa kan ersättas och finansieras med en passageraravgift.

• ÅLD stöder tanken på en avgiftsbaserad tunnel till Föglö, men den ska utredas först.

• Skärgårdskommunerna ska själva kunna fastställa samfundsskattesatsen.

• Hälsovårdare med dygnet runt-jour ska finnas i skärgården.

• En strategisk marknadsundersökning ska göras för att se hur turistövernattningarna kan öka.

• ÅLD är emot subventioner till vindkraft, och vill att alla förnyelsebara och miljövänliga alternativ stöds på ett likartat sätt.

• Ett stipendium på 100 euro per månad till alla som lyfter folk- eller sjukpension. Kan finansieras med Pafmedel.

• Tillsätt en narkotikakommission för att revidera narkotikapolitiken.

• Barnomsorg på obekväm arbetstid.

• Subventionerad skollunch för 2,60 euro som i Finland.

• De 16 kommunerna är en del av Ålands kulturella identitet, men frivilliga sammanslagningar kan stödas.

• Höga böter för nedskräpning.

Henrik Herlin
henrik.herlin@alandstidningen.ax
Telefon: 018-26637

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet.

– Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.

Psykisk ohälsa bland unga och skärgårdstrafiken var två av många frågor som debatterades när Ålands Lyceum ordnade valdebatt i går. Mest uppmärksamhet fick emellertid miljöfrågan som kulminerade i en duell mellan Hållbart initiativs Linus Höglund och Åländsk demokratis Thomas Dahlgren.

Centern blir största parti i lagtingsvalet.
Det visar Ålandstidningens valpejling – men ännu har många väljare inte bestämt sig för hur de ska rösta.
– Det som slår en är att det finns väldigt många osäkra väljare där ute, säger Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén.