Inte bara begränsad invandring i Åländsk demokratis program

Restriktiv invandring, ja, men också flera andra frågor. Åländsk demokrati presenterade i fredags ett valprogram där polis, sjukvård och skolor är centrala, men även motorsport och höga böter för nedskräpning.

Enligt Åländsk demokratis partiledare Stephan Toivonen är valprogrammet något som vuxit fram i takt med att partimedlemmarna gjort utspel och han själv lämnat in motioner i lagtinget.

Det är också i linje med det partiprogram som sedan länge legat på partiets hemsida.

Vid det informationstillfälle då partiprogrammet presenteras är dock åtminstone en fråga ny, och det är Stephan Toivonens förslag att införa höga böter för nedskräpning.

Förslaget kommer av de diskussioner om förbud och beskattning av sugrör och platspåsar som förs i dag.

– Vi är inte övertygade om att förbud är rätt väg att gå. I stället vill vi införa böter för nedskräpning, säg 1.000 euro, så det känns, säger han.

Han hänvisar till att man i Rom har nedskräpningsböter på 50 euro, men att dessa inte verkar hjälpa. I San Francisco däremot, där han har joggat en del, ligger bötessumman på just 1.000 dollar, och det finns knappt något skräp på gatorna.

Vem ska övervaka nedskräpningen?

– Det är ju polisen det. Vi ska ha fler poliser på gatorna.

Rent generellt vill Stephan Toivonen betona att Åländsk demokrati inte kan kallas ett enfrågeparti, en stämpel han anser har givits åt dem på grund av deras synlighet i invandringsfrågor.

Chocka stadsborna

Thomas Dahlgren från Kökar vill vara en ettrig oppositionspolitiker i skärgårdsfrågor.

– Utan en levande skärgård är Åland fattigt, säger han.

Han är också kritisk till klimatdebatten. Motorkulturen vill han lyfta fram.

Även om han representerar Kökar har han tidigare bott länge i Mariehamn.

– Jag tänker chocka med att en Kökarsbo kan hjälpa Mariehamnarna, säger han.

Mer konkret handlar det om att öppna Parkgatan för genomfartstrafik till Österleden.

Trafiken till skärgården behöver lösas genom tunnlar, bror och vägar. Dessa byggs enligt honom inte bara för skärgården utan för alla ålänningar.

Joakim Eriksson ställer upp i kommunalvalet i Lemland. Han vill att det alltid ska finnas en strävan efter förbättring inom skola, barnomsorg och äldrevård.

Han vill också att fler män ska arbeta inom skola och barnomsorg, eftersom barnen behöver förebilder av båda kön.

Medborgardialog i kommunen är viktigt för honom.

– Skolan ska vara fredad från klimatdebatten. Våra barn ska inte behöva ha klimatångest, säger han.

Bättre utan Mise

Stefan Selenius från Finström går till lagtingsvalet på en restriktiv flyktingpolitik, ökade resurser till polis och sjukvård, och en landskapsekonomi i balans.

– Det behöver anställas fler poliser, och så behövs det fler sjukvårdare och läkarsekreterare så att läkarna kan koncentrera sig på sitt jobb, säger han.

Gällande landskapsekonomin anser han att det bättre behöver redovisas vart pengarna går.

Han är emot kommunsammanslagningen, och vill inte heller se Mise i Finström igen.

– Det har fungerat bättre sedan Mise försvann från Finström, säger han.

Johan ”JP” Andersson från Mariehamn vill även han se en restriktiv flyktinginvandring samt prioritera sjukvård, polisen och åldringsvården.

Gällande polisen innebär det att han vill se fler poliser på fältet. Inom äldrevården säger han att det ibland kan vara problem med att personalen inte talar så bra svenska.

– Sådant kan lätt leda till missbedömningar med medicineringen, säger han.

Även han är för tunnlar för att göra skärgården levande, och motorsporten är viktig för honom. När det gäller trafiken säger han att det börjar finnas väldigt mycket droger på vägarna, något som fler poliser kan råda bot på.

 

Axplock ur Åländsk demokratis valprogram:

• ÅLD är emot ytterligare politiskt beslutad flyktinginvandring från högriskländer, och är även emot en flyktingförläggning på Åland.

• Pafs spelaransvar ska utökas. De juridiska möjligheterna att ersätta företag och personer som drabbats av stölder i syfte att spela på Paf ska utredas.

• Kostnaderna av skattegränsen ska utredas, och dessa kan ersättas och finansieras med en passageraravgift.

• ÅLD stöder tanken på en avgiftsbaserad tunnel till Föglö, men den ska utredas först.

• Skärgårdskommunerna ska själva kunna fastställa samfundsskattesatsen.

• Hälsovårdare med dygnet runt-jour ska finnas i skärgården.

• En strategisk marknadsundersökning ska göras för att se hur turistövernattningarna kan öka.

• ÅLD är emot subventioner till vindkraft, och vill att alla förnyelsebara och miljövänliga alternativ stöds på ett likartat sätt.

• Ett stipendium på 100 euro per månad till alla som lyfter folk- eller sjukpension. Kan finansieras med Pafmedel.

• Tillsätt en narkotikakommission för att revidera narkotikapolitiken.

• Barnomsorg på obekväm arbetstid.

• Subventionerad skollunch för 2,60 euro som i Finland.

• De 16 kommunerna är en del av Ålands kulturella identitet, men frivilliga sammanslagningar kan stödas.

• Höga böter för nedskräpning.

Henrik Herlin
henrik.herlin@alandstidningen.ax
Telefon: 018-26637

Flera nya kandidater hjälpte Liberalerna att behålla sex av sina sju mandat och nu siktar partiet på att spela en avgörande roll i de kommande regeringsförhandlingarna.

– Det är upp till Centern. Men vi är beredda att kompromissa, säger Katrin Sjögren.

Med 590 personröster leder Veronica Thörnroos Centern tillbaka till regeringsställning.
– Vi har varit tydliga med alternativ till landskapsregeringens politik. Nu bildar jag regering.

21 män och nio kvinnor. Så här ser lagtinget ut de kommande fyra åren.

Med konservativa och motorintresserade röster i ryggen tar rörmokaren Stellan Egeland (Ob) från Hammarland plats i lagtinget.
– Väljarna ser att mångkultur inte fungerar. Pendeln svänger, säger han.

Centern blir största parti när 55 procent av rösterna är räknade.

Förstagångskandidaten Simon Påvals är Liberalernas största röstmagnet när knappt 6.000 röster har blivit räknade.
– Jag ser fram emot att sitta i ett lagting och gemensamt bryta ny mark med nya kandidater från flera partier. Det här är de nyas val.

Obunden samling ser ut att göra ett bra val. Prognosen pekar på minst ett nytt mandat för partiet.
– Vi är väldigt nöjda så här långt, säger partiledaren Bert Häggblom.

Att partiledaren Veronica Thörnroos har första tjing på Centerns väntade lantrådspost är naturligt. Det säger Roger Nordlund (C).
– Men i det här skedet utesluter jag ingenting. Jag hoppas och tror på mellan 300 och 400 röster för mig.

Jörgen Pettersson (C) vill inte kritisera landskapsregeringen Katrin Sjögrens (Lib) arbete.
– På valvakan är det dags att nollställa och blicka framåt.

Förstagångskandidaten och tidigare utbildningschef vid landskapsregeringen Rainer Juslin är i topp bland Liberalerna efter att de första rösterna från Föglö räknats.

ÅF som efter tio räknade områden ligger på två mandat har ett par starka fästen kvar i bland annat Jomala och Eckerö.
– Jag vill tro starkt på tre mandat när kvällen är slut, säger partiets ordförande Pia Eriksson.