”Ett mycket allvarligt läge”

Lantrådet Katrin Sjögren är mycket bekymrad över att e-röstningen inte går att genomföra och 1.492 röstberättigade ålänningar nu riskerar missa möjligheten att rösta i lagtingsvalet. – Det vi måste göra nu är att få en fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de ska kunna rösta, säger hon.

Landskapsregeringen (LR) togs med överraskning av beskedet att centralnämnden för lagtingsval såg sig tvingad att ställa in e-röstningen. Formellt lämnade LR över ansvaret för valet till centralnämnden vid ett möte i juni.

– Det senaste politiska beslutet om valet togs i juni. Då fick vi besked om att säkerheten och allt annat såg bra ut och att tidsplanen håller, säger Katrin Sjögren.

Enligt vallagen ska LR ta beslut om e-röstning ska hållas senast fyra månader föra valet. Efter det datumet är det opolitiska tjänstemän som tar över ansvaret för valprocessen.

– Politiker ska inte ha något med administrationen av valet att göra, säger lantrådet.

Politiker ska inte påverka

Den åsikten delas av kansliminister Nina Fellman (S) som var ansvarig för vallagens framtagande när den antogs, med skrivningarna om e-röstning, i januari.

– När det gäller val ska den politiska landskapsregeringen inte ha något att göra med genomförandet av ett val. Man lagstiftar och överlåter sedan till de tjänstemän som har ansvaret för valet. För mig är det otroligt viktigt att vi inte har ett system där politiker kan påverka på något sätt. Det måste finnas vattentäta skott, säger hon.

Valadministratör Casper Wrede menade på presskonferensen på tisdagsförmiddagen att tidsbrist gjorde att man inte hann göra alla säkerhetstester, och det är anledningen till att e-röstningen ställdes in.

Borde vallagen tagits tidigare för att ge mer tid för tester av ett nytt och banbrytande system?

– Hur lagstiftningen avancerat följer den tidtabell man gjorde upp i början av mandatperioden. Den tidsramen har vi följt. Det har varit ett väldigt omsorgsfullt arbete med vallagen, en vallag är inget man vispar ihop och därför har vi varit väldigt noggranna, säger Nina Fellman.

Ska få information

Katrin Sjögren säger att LR nu måste skaffa sig en klar bild av vad som gått fel och sedan vidta de åtgärder man kan.

– Det vi måste göra nu är att få fullödig information om vad som hänt, och göra allt vi kan för att de 1.492 ska kunna rösta. Vad sedan LR kan göra för att bistå kommunerna, eller vad det nu kan vara, kommer vi att göra.

Enligt uppgifter till Ålandstidningen har landskapsregeringen under tisdagen diskuterat möjligheten att flytta valdagen, men det dementerar såväl Katrin Sjögren som finansminister Mats Perämaa (Lib).

– Några sådana diskussioner har inte jag deltagit i, det här exploderade som sagt i morse, säger Katrin Sjögren som inte ser några möjligheter att senarelägga valet för att öka möjligheterna för alla att delta.

– Och så ska det vara. Lagen är detaljerad för att politiker inte lättvindigt ska kunna flytta på val. Val administreras inte av politiker.

Men enligt paragraf 7 i vallagen är det LR som bär det övergripande ansvaret för valens genomförande?

– Det måste vara LR:s ansvar, men administrationen av val kan inte politiker lägga sig i.

Såväl Hållbart initiativ som liberala lagtingskandidater förde under tisdagen fram åsikten att valet ska skjutas fram om inte allas möjlighet att rösta kan garanteras. Det enda sätt som detta kan ske på är om lagtinget i mycket rask takt antar en ny lag.

Är det en möjlig väg?

– Det är en diskussion vi i sådana fall får ta med gruppledarna i lagtinget. Det är också väsentligt för oss att informera lagtingsgrupperna, säger Katrin Sjögren.

E-röstningen har varit ett projekt där LR velat göra Åland till en föregångare, är det en prestigeförlust att den nu inte går att genomföra?

– Prestige tycker jag är ointressant i sammanhanget. Det man måste komma ihåg är att intentionerna var att göra något bra och underlätta för röstberättigade utomlands att rösta enklare. Det har inte varit så stort deltagande tidigare, och det här var en sak som gjordes för att försöka underlätta och öka röstdeltagandet.

– Sedan är det, mitt i allt elände, bra att man gör bedömningen att det handlar om bristande säkerhetsaspekter. Det kunde lika gärna upptäckts efter valet, och då hade det varit ännu besvärligare, säger Katrin Sjögren.

Vad vill du säga till väljare utanför Åland som nu inte vet om de kan rösta eller ej?

– Det är ett mycket allvarligt läge och vi ska gör allt för att informera enligt bästa förmåga. Jag ska se om det finns något vi kan bistå med, men det är centralnämnden som fattar beslut. Kan vi göra något för att underlätta poströstningen ska vi ta reda på det. Vi får en fullödig rapport i morgon.

Jonas Bladh
jonas.bladh@alandstidningen.ax
Telefon: 018-26638

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Valet närmar sig med stormsteg, en ny landskapsregering ska formas och tillsättas, det har blivit dags att se över hur den sittande regeringen har uppfyllt sina löften – sitt regeringsprogram.

Skicka din röst till Ålandsbankens svenska adress, där Åland Post hämtar den på torsdag eftermiddag.
Det förslaget ger landskapsregeringen nu brevröstande ålänningar i Sverige.

Kommunreformen och kortrutten har utgjort en väldigt stor del av partiernas kampanjande inför valet. Tråkigt, tycker Ålandstidningens unga valpanel som gärna hade sett partierna sätta större fokus på andra frågor.

– Det är lite onödigt eftersom det finns väldigt många andra viktiga frågor. Personligen relaterar jag inte särskilt mycket till varken kommunreformsfrågan eller kortruttsfrågan, säger Jack Hancock.

För personer boende utanför Åland kom beskedet om inställd röstning som en chock. Många undrar nu om de alls kommer att kunna rösta i valet.

– Jag trodde att det var ett skämt, säger förstagångsväljaren Blanca Husell som studerar i Wales.

Jannik Svensson, ordförande i Liberalernas ungdomsgrupp vill att valet skjuts upp.
– Det är ett stort problem för demokratin att nu cirka 1.500 personer som utlovats möjligheten att delta i valet inte får möjlighet att göra det, skriver Jannik Svensson i ett pressmeddelande.

Hållbart initiativ vill att valet skjuts fram eller att en förlängning av brevröstning införs. Det skriver partiet i ett pressmeddelande med anledning av att internetröstningen har ställts in. 

1.492 personer som bor utanför Åland drabbas av beslutet som tagits om att internetröstningen inte kommer att genomföras. Dessa måste nu åka till Åland för att rösta eller själva beställa de handlingar som krävs för att få poströsta.
– Vi inser att det här får vittgående konsekvenser, säger Casper Wrede, valadministratör på landskapsregeringen under presskonferensen.

Sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste frågorna för de åländska väljarna inför lagtingsvalet.
Däremot har intresset för migration och flyktingmottagning svalnat betydligt sedan förra valet.
– Valet börjar normaliseras med de vanliga frågorna i topp, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap.

Psykisk ohälsa bland unga och skärgårdstrafiken var två av många frågor som debatterades när Ålands Lyceum ordnade valdebatt i går. Mest uppmärksamhet fick emellertid miljöfrågan som kulminerade i en duell mellan Hållbart initiativs Linus Höglund och Åländsk demokratis Thomas Dahlgren.

Centern blir största parti i lagtingsvalet.
Det visar Ålandstidningens valpejling – men ännu har många väljare inte bestämt sig för hur de ska rösta.
– Det som slår en är att det finns väldigt många osäkra väljare där ute, säger Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén.